fbpx

Đòn bẩy 1: 500

Chênh lệch thấp đến 0,8 pips

Phí hoa hồng bằng 0

Siêu tốc độ dưới 0,1 giây

Học hỏi

Tài khoản demo miễn phí để thử nghiệm
Nguyên tắc cơ bản về Forex (Cơ bản về giao dịch, Phân tích cơ bản & kỹ thuật)
Hội thảo trực tuyến và hội thảo địa phương
Video giáo dục

Giao dịch

Chênh lệch cạnh tranh
Tốc độ giao dịch của ánh sáng
Công cụ giao dịch ngoại hối công nghệ cao
Minh bạch & bảo mật tối đa

Đầu tư

Nhiều công cụ giao dịch để lựa chọn
Truy cập miễn phí vào phần mềm tín hiệu thương mại hàng đầu thị trường
Chương trình thưởng thương mại độc quyền
Kiểm soát hoàn toàn các khoản đầu tư của bạn

Các loại tài khoản

Tiền gửi ban đầu ($ USD): 100 Chênh lệch EUR / USD: Từ 1.6pips
Khối lượng đặt hàng (Rất nhiều): 0,01 ~ 500 Đòn bẩy: Lên tới 1: 500

Tiền ký gửi ban đầu ($ USD): 3000 Chênh lệch EUR / USDTừ 0,8pips
Khối lượng đặt hàng (Rất nhiều): 0,01 ~ 200 Đòn bẩy: Lên tới 1: 200

Tiền gửi ban đầu ($ USD): 100 Chênh lệch EUR / USD: Từ 2,2pips
Khối lượng đặt hàng (Rất nhiều): 0,01 ~ 500 Đòn bẩy: Lên tới 1: 500

Tiền gửi ban đầu ($ USD): 500 Chênh lệch EUR / USD: Từ 1.6pips
Khối lượng đặt hàng (Rất nhiều): 0,01 ~ 500 Đòn bẩy: Lên tới 1: 500

Tổng Môi Giới

Chương trình hợp tác

Thuê thêm nguồn lực ngoài, Cooper Markets kết nối các hệ thống chuyên gia

Đề án giảm giá cạnh tranh
Xuất chi hoa hồng nhiều tầng
Đào tạo nâng cao cho các đối tác
Khuyến mãi & Phần thưởng thường xuyên

Giải thưởng Sản phẩm & Nền tảng

 7 total views