Giao dịch CFD

Với Cooper Markets

Hợp đồng khác biệt là gì (CFD)

Về tài chính, hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng giữa hai bên, thường được mô tả là "người mua" và "người bán", quy định rằng người bán sẽ trả cho người mua khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời gian hợp đồng (nếu chênh lệch là âm, thì người mua trả tiền thay cho người bán).

Tại sao giao dịch CFD với Cooper Markets

Nhiều dụng cụ giao dịch

  • Sản phẩm đầu tư linh hoạt
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư
  • Cổ phiếu, dầu, tương lai, hàng hóa, vv

Đầu tư nhỏ, lợi nhuận lớn

  • Cơ hội kiếm tiền không có vấn đề tăng hay giảm
  • Đòn bẩy lên tới 1: 500
  • Đầu tư nhỏ, lợi nhuận lớn

Giờ giao dịch 24/5

  • Giao dịch mọi lúc, mọi nơi
  • Lựa chọn vị trí dài hay ngắn
  • Luôn luôn có người mua và người bán trên thị trường

Các cặp CFD

Magnifying Rewards With Cooper Markets