Giao dịch Vàng, bạc và kim loại quý

Với Cooper Markets

Giao dịch kim loại quý là gì

Kim loại quý như vàng và bạc là lựa chọn đầu tư phổ biến trong suốt lịch sử nhân loại. Do nhu cầu đầu tư, sự khan hiếm, các tiêu dùng trong nước và công nghiệp, điều này tạo ra giá trị nội tại cao trong các kim loại quý được coi là tài sản trú ẩn an toàn.
Tài sản trú ẩn an toàn có nghĩa là kim loại quý có thể là một khoản đầu tư được bảo hiểm giữ lại hoặc tăng giá trị trong thời kỳ bất ổn chính trị hoặc biến động thị trường. Nhiều nhà đầu tư dày dạn nắm giữ kim loại như là một phần của danh mục đầu tư cân bằng, vì đây thường được coi là hàng rào chống lạm phát.

Tại sao giao dịch kim loại quý với Cooper Markets

Tài sản Haven an toàn

  • Tài sản được giao dịch tích cực nhất
  • Giá trị nội tại trong ngành kim hoàn
  • Nhu cầu sử dụng công nghiệp
  • Bảo hiểm chống lại thị trường yếu

Giờ giao dịch 24/5

  • Giao dịch mọi lúc, mọi nơi
  • Lựa chọn vị trí dài hay ngắn

Quản lý tài khoản cá nhân

  • Open an account is quick and easy with Cooper Markets
  • Thực hành giao dịch ngoại hối trên tài khoản demo
  • Hoàn toàn minh bạch và kiểm soát tài khoản của chính bạn

Cặp kim loại

Magnifying Rewards With Cooper Markets