Giao dịch chênh lệch

Đơn giản hóa giao dịch, nhiều phần thưởng

Tỷ lệ chênh

Cooper Markets cung cấp chênh lệch chặt chẽ cho tất cả khách hàng, bất kể loại tài khoản và quy mô giao dịch của họ. Chúng tôi nhận ra một thực tế rằng sự chênh lệch chặt chẽ chỉ có ý nghĩa đối với khách hàng của chúng tôi nếu họ có thể giao dịch với họ. Đây là lý do tại sao chúng tôi gán tầm quan trọng lớn cho chất lượng thực hiện của chúng tôi.

Hoạt động với chênh lệch biến đổi, giống như thị trường ngoại hối liên ngân hàng. Bởi vì chênh lệch cố định thường cao hơn chênh lệch thay đổi, trong trường hợp bạn giao dịch chênh lệch cố định, bạn sẽ phải trả phí bảo hiểm.

Nhiều lần, các nhà môi giới ngoại hối cung cấp chênh lệch giá cố định áp dụng các hạn chế giao dịch trong khoảng thời gian thông báo tin tức - và điều này dẫn đến bảo hiểm của bạn trở nên vô giá trị. Forex áp đặt không hạn chế giao dịch trong khi phát hành tin tức.

Cooper Markets cũng cung cấp giá pip phân đoạn để có được giá tốt nhất từ ​​các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau. Thay vì báo giá 4 chữ số, khách hàng có thể hưởng lợi từ những biến động giá nhỏ nhất bằng cách thêm chữ số thứ 5 (phân số).

Với giá pip phân đoạn, bạn có thể giao dịch với chênh lệch chặt chẽ hơn và tận hưởng báo giá chính xác nhất có thể.

 

 

Magnifying Rewards With Cooper Markets